Artefakty noszone na głowie


Pomniejsze artefakty

Czapka Odkrywcy
Kryształowy Diadem
Zwiększa pole widzenia bohatera o 2 +2 do ducha.
Kuźnia Krwi
Maska Zabójcy
Hełm Gladiatora
-5 do morale dla stworzeń wroga.
Zestaw Zabójcy
-5 do morale dla stworzeń wroga.
Korona Wszystkowidzenia
Zwiększa pole widzenia bohatera o 1
Zwiększa zdobywane doświadczenie o 5%.

Wielkie artefakty

Magiczny Diadem
Czapka Leśnego
+2 do ducha.
Koszt many dla wszystkich zaklęć jest zmniejszony o 1.
Kuźnia Krwi
+2 do obrony.
Zwiększa pole widzenia bohatera o 1.
Zestaw Leśnego
Maska Zagłady
Maska Szamana
-10 szczęścia dla wrogich oddziałów. +5 do morale.
Raz na bitwę pozwala rzucić zaklęcie - Podmuch Wiatru.
Czapka Zwiadowcy
Hełm Władcy Nag
Zwiększa pole widzenia bohatera o 4
Raz na dzień pozwala rzucić zaklęcie - Jasnowidzenie Ylatha.
Zwiększa pole widzenia bohatera o 2
Raz na bitwę pozwala rzucić zaklęcie - Lodowe Uderzenie.
Turban Adaptacji
Bohater otrzymuje premię +1 do Metamagii na starcie każdej tury bitwy.
Tylko Akademia

Relikty

Hełm Crag Hacka
Hełm Żelaznych Wichrów
+6 do mocy.
+5 do inicjatywy sojuszniczych stworzeń.
Zestaw Wodziwoja
+4 do obrony.
+10 do przywództwa.
Zwiększa zdobywane doświadczenie o 10%.
Doskonała Korona Sędziego
Hełm Shantiri
+4 do magii.
+4 do ducha.
Zestaw Sędziego
+2 do obrony.
+10 do przywództwa.
Zwiększa pole widzenia bohatera o 2
Skarb Shantiri
Maska Tkacza Cieni Hełm Strażnika
+4 do magii.
Raz na bitwę pozwala rzucić zaklęcie - Mroczne Odbicie.
Skarb Shantiri
+10 do morale.
+10 do inicjatywy sojuszniczych stworzeń.
Zestaw Strażniczy
Korona Wytrwałości
Wszystkie pozytywne zaklęcia trwają 2 tury dłużej.
+8 punktów many na dzień.
Kuźnia Krwi