Zaklęcia Powietrza


Poziom 1

Wybuch Błyskawicy
Typ: Czar wspierający Koszt: 10
Specjalista: Amari (Twierdza)
Zadaje obrażenia od Magii Powietrza wszystkim oddziałom sąsiadującym z celem zaklęcia na początku jego następnej tury. Jeśli nie ma żadnych sąsiadujących oddziałów, efekt się utrzymuje.

Bez magii: obrażenia wynoszą (0-100) + 10 * Magia bohatera.
Nowicjusz: obrażenia wynoszą (0-120) + 12 * Magia bohatera.
Ekspert: obrażenia wynoszą (0-150) + 15 * Magia bohatera.
Mistrz: obrażenia wynoszą (0-200) + 20 * Magia bohatera.
- Nie zadaje obrażeń sojuszniczym oddziałom i obniża Inicjatywę dotkniętych jednostek do 1.

Deszcz Strzał
Typ: Czar wspierający Koszt: 10
Specjalista: brak
Na 3 tury zwiększa Atak wskazanego strzelającego oddziału sojuszniczego.

Bez magii: Atak rośnie o 6 + Magia bohatera.
Nowicjusz: Atak rośnie o 9 + Magia bohatera.
Ekspert: Atak rośnie o 14 + Magia bohatera.
Mistrz: Atak rośnie o 23 + Magia bohatera.
- Zasięg rzucenia czaru wynosi 4x4 pola i dodatkowo daje pełen zasięg atakom z dystansu.

Jasnowidzenie Ylatha
Typ: Czar podróżny Koszt: 10
Specjalista: brak
Odsłania obszar dookoła wskazanego miejsca na mapie.

Bez magii: promień wynosi 4 pola.
Nowicjusz: promień wynosi 5 pól.
Ekspert: promień wynosi 6 pól.
Mistrz: promień wynosi 7 pól.


Poziom 2

Błyskawica
Typ: Czar ofensywny Koszt: 10
Specjalista: brak
Zadaje wskazanemu oddziałowi wroga obrażenia od Magii Powietrza.

Bez magii: obrażenia wynoszą (0-100) + 10 * Magia bohatera.
Nowicjusz: obrażenia wynoszą (0-130) + 13 * Magia bohatera.
Ekspert: obrażenia wynoszą (0-170) + 17 * Magia bohatera.
Mistrz: obrażenia wynoszą (0-260) + 26 * Magia bohatera.
- Dodatkowo obniża na 3 tury Inicjatywę celu do 1 i uderza w sąsiadujące oddziały.

Podmuch Wiatru
Typ: Czar przemieszczający Koszt: 20
Specjalista: brak
Odpycha wskazany oddział w wybranym kierunku.

Bez magii: odpycha o 1 pole w prostej linii.
Nowicjusz: odpycha o 2 pola w linii prostej, albo o 1 na ukos.
Ekspert: odpycha o 3 pola w linii prostej, albo o 2 na ukos.
Mistrz: odpycha o 4 pola w linii prostej, albo o 2 na ukos.
- Dodatkowo zadaje 60 do 260 obrażeń od Powietrza.


Poziom 3

Błyskawiczny Refleks
Typ: Czar wspierający Koszt: 35
Specjalista: brak
Na określoną ilość tur daje wskazanemu oddziałowi dodatkowy atak ze zmienionym współczynnikiem Ataku.

Bez magii: trwa 1 turę; Atak zmienia się o -30 + Magia bohatera.
Nowicjusz: trwa 1 turę; Atak zmienia się o -30 + 1,5 * Magia bohatera.
Ekspert: trwa 2 tury; Atak zmienia się o -30 + 1,5 * Magia bohatera.
Mistrz: trwa 3 tury; Atak zmienia się o -30 + 2 *Magia bohatera.
- Dodatkowy atak jest wykonywany przed kontrą przeciwnika z Atakiem zwiększonym o 10.

Cyklon
Typ: Czar ofensywny/przemieszczający Koszt: 30
Specjalista: brak
Zadaje wszystkim jednostkom na obszarze 2x2 pól obrażenia od Magii Powietrza i przemieszcza je losowo w obrębie pobliskiego obszaru 8x8 pól.

Bez magii: obrażenia wynoszą (0-90) + 9 * Magia bohatera.
Nowicjusz: obrażenia wynoszą (0-130) + 13 * Magia bohatera.
Ekspert: obrażenia wynoszą (0-180) + 18 * Magia bohatera.
Mistrz: obrażenia wynoszą (0-360) + 36 * Magia bohatera.
- Zasięg czaru jest zwiększony o 1, a małe jednostki odnoszą podwójne obrażenia.


Poziom 4

Łańcuch Błyskawic
Typ: Czar ofensywny Koszt: 50
Specjalista: Solmyr (Akademia)
Zadaje obrażenia od Magii Powietrza wskazanemu oddziałowi wroga i maksymalnie 3 innym, pobliskim oddziałom, każdorazowo zmniejszając obrażenia o połowę.

Bez magii: obrażenia wynoszą (0-90) + 9 * Magia bohatera.
Nowicjusz: obrażenia wynoszą (0-130) + 13 * Magia bohatera.
Ekspert: obrażenia wynoszą (0-270) + 27 * Magia bohatera.
Mistrz: obrażenia wynoszą (0-540) + 53 * Magia bohatera.

Nawałnica
Typ: Czar szkodliwy Koszt: 35
Specjalista: brak
Na 3 tury tworzy Nawałnicę zajmującą 4x4 pola. W jej obrębie, strzelające oddziały otrzymują ujemną premię do ataku. Oddziały atakowane przez Nawałnicę otrzymują obrażenia, jakby były za zasłoną.

Bez magii: Atak spada o 10 + Magia bohatera.
Nowicjusz: Atak spada o 12 + 1,1 * Magia bohatera.
Ekspert: Atak spada o 18 + 1,2 * Magia bohatera.
Mistrz: Atak spada o 30 + 1,3 * Magia bohatera.