Okrzyki Bojowe


Nowicjusz

Naprzód!
Typ: Okrzyk bojowy Koszt: 0
Specjalista: brak
Wszystkie sojusznicze oddziały otrzymują premię +1 do Ruchu i +2 Inicjatywy.
- Dodatkowo zwiększa obrażenia ataków oskrzydlających o 25%.

Trzymać Pozycje!
Typ: Okrzyk bojowy Koszt: 0
Specjalista: brak
Wszystkie sojusznicze oddziały otrzymują premię +4 do Obrony. Oddział straci premię jeśli wykona Ruch.
- Dodatkowo zwiększa Obronę oddziałów walczących wręcz o 2, a ich Atak o 8.


Ekspert

Do Ataku!
Typ: Okrzyk bojowy Koszt: 0
Specjalista: brak
Wszystkie sojusznicze oddziały atakujące w zwarciu otrzymują premię +5 do Ataku.
- Dodatkowo zwiększa o 15 Atak wręcz przeciwko oddziałom, które nie wyprowadzą odwetu.

Ognia!
Typ: Okrzyk bojowy Koszt: 0
Specjalista: brak
Wszystkie sojusznicze oddziały atakujące z dystansu otrzymują premię +8 do Ataku.
- Dodatkowo zwiększa premię o 2 i umożliwia oskrzydlający atak z dystansu.


Mistrz

Baczność!
Typ: Okrzyk bojowy Koszt: 0
Specjalista: brak
Wszystkie sojusznicze oddziały otrzymują premię +3 do Obrony i +2 do Ataku.
- Dodatkowo zwiększa premie o 1, a także sprawia, że jednostka wojenna strzeli, jeśli sojuszniczy oddział zostanie zaatakowany i wyprowadzi odwet.