Zaklęcia Ognia


Poziom 1

Ognisty Pocisk
Typ: Czar ofensywny Koszt: 10
Specjaliści: Wilhelm (Przystań), Seamus (Przystań), Hangvul (Forteca)
Zadaje wskazanemu oddziałowi wroga obrażenia od Magii Ognia.

Bez magii: obrażenia wynoszą (0-60) + 10 * Magia bohatera.
Nowicjusz: obrażenia wynoszą (18-54) + 12 * Magia bohatera.
Ekspert: obrażenia wynoszą (34-56) + 15 * Magia bohatera.
Mistrz: obrażenia wynoszą (55-65) + 20 * Magia bohatera.
- W ciągu 3 tur zadaje dodatkowo od 40 do 80 obrażeń od Ognia.

Płomienny Zapał
Typ: Czar wspierający Koszt: 10
Specjalista: brak
Na 3 tury zwiększa Morale wskazanego oddziału sojuszniczego.

Bez magii: Morale rośnie o 10 + Magia bohatera.
Nowicjusz: Morale rośnie o 12 + 1,1 * Magia bohatera.
Ekspert: Morale rośnie o 15 + 1,3 * Magia bohatera.
Mistrz: Morale rośnie o 20 + 1,5 * Magia bohatera.
- Zasięg rzucenia czaru wynosi 3x3 pola.

Błogosławieństwo Arkatha
Typ: Czar podróżny Koszt: 20
Specjalista: brak
Na początku następnej walki zadaje losowemu przeciwnikowi obrażenia od Magii Ognia.

Bez magii: obrażenia wynoszą (0-60) + 10 * Magia bohatera.
Nowicjusz: obrażenia wynoszą (15-45) + 10 * Magia bohatera.
Ekspert: obrażenia wynoszą (22-38) + 10 * Magia bohatera; obiera za cel 1-3 oddziały.
Mistrz: obrażenia wynoszą (25-35) + 10 * Magia bohatera; obiera za cel 4 oddziały.


Poziom 2

Ściana Ognia
Typ: Czar ofensywny Koszt: 20
Specjalista: brak
Tworzy Ścianę Ognia długą na 5 pól. Oddziały wroga, które przejdą przez ten obszar, albo zaczną na nim turę, otrzymają obrażenia od Magii Ognia.

Bez magii: obrażenia wynoszą (0-48) + 10 * Magia bohatera.
Nowicjusz: obrażenia wynoszą (16-50) + 13 * Magia bohatera.
Ekspert: obrażenia wynoszą (27-51) + 17 * Magia bohatera.
Mistrz: obrażenia wynoszą (57-69) + 26 * Magia bohatera.
- Dodatkowo zatrzymuje stworzenia i w ciągu 3 tur zadaje od 80 do 120 obrażeń od Ognia.

Wewnętrzny Żar
Typ: Czar wspierający Koszt: 15
Specjalista: brak
Na 3 tury zwiększa Atak i Inicjatywę wskazanego oddziału sojuszniczego.

Bez magii: Atak rośnie o 3 + Magia, a Inicjatywa o 1.
Nowicjusz: Atak rośnie o 3 + 1,1 * Magia, a Inicjatywa o 2.
Ekspert: Atak rośnie o 6 + 1,2 * Magia, a Inicjatywa o 3.
Mistrz: Atak rośnie o 8 + 1,3 * Magia, a Inicjatywa o 5.
- Zasięg rzucenia czaru wynosi 4x4 pola.


Poziom 3

Kula Ognia
Typ: Czar ofensywny Koszt: 25
Specjalista: brak
Zadaje wszystkim jednostkom na obszarze 3x3 pól obrażenia od Magii Ognia.

Bez magii: obrażenia wynoszą (0-48) + 10 * Magia bohatera.
Nowicjusz: obrażenia wynoszą (17-49) + 14 * Magia bohatera.
Ekspert: obrażenia wynoszą (32-52) + 20 * Magia bohatera.
Mistrz: obrażenia wynoszą (76-92) + 40 * Magia bohatera.
- W ciągu 3 tur zadaje dodatkowo od 80 do 120 obrażeń od Ognia.

Amok
Typ: Czar szkodzący Koszt: 35
Specjalista: brak
Sprawia, że w najbliższym ruchu, cel zaklęcia zaatakuje najbliższą jednostkę ze zmienionym współczynnikiem Ataku.

Bez magii: Atak zmienia się o -50 + Magia bohatera.
Nowicjusz: Atak zmienia się o -50 + 2 * Magia bohatera.
Ekspert: Atak zmienia się o -50 + 3 * Magia bohatera.
Mistrz: Atak zmienia się o -50 + 6 * Magia bohatera.
- Jeśli to możliwe, cel zaklęcia zaatakuje jednostkę wroga z Atakiem zwiększonym o 20.


Poziom 4

Armagedon
Typ: Czar ofensywny Koszt: 50
Specjalista: brak
Zadaje wszystkim jednostkom na polu bitwy obrażenia od Magii Ognia.

Bez magii: obrażenia wynoszą (0-42) + 7 * Magia bohatera.
Nowicjusz: obrażenia wynoszą (18-54) + 12 * Magia bohatera.
Ekspert: obrażenia wynoszą (56-94) + 25 * Magia bohatera.
Mistrz: obrażenia wynoszą (135-165) + 40 * Magia bohatera.

Ognista Gwardia
Typ: Czar przyzywający Koszt: 35
Specjalista: brak
Przywołuje na wskazane wolne pole Gwardię, która przez 2 tury, albo do momentu zniszczenia, będzie ostrzeliwać losowo 2 najbliższe wrogie oddziały i oddział wroga, który jako pierwszy zaatakował w tej turze z dystansu.

Bez magii: ma 200 punktów życia, a obrażenia wynoszą (0-35) + 9 * Magia bohatera.
Nowicjusz: ma 350 punktów życia, a obrażenia wynoszą (20-50) + 15 * Magia bohatera.
Ekspert: ma 550 punktów życia, a obrażenia wynoszą (60-95) + 29 * Magia bohatera.
Mistrz: ma 800 punktów życia, a obrażenia wynoszą (165-195) + 55 * Magia bohatera.