Zaklęcia Pierwotne


Poziom 1

Ster Czasu
Typ: Czar wspierający/szkodzący Koszt: 5
Specjaliści: Tanis (Akademia), Agrael (Loch?)
Na 3 tury zwiększa Inicjatywę wskazanego oddziału sojuszniczego, albo obniża Inicjatywę wskazanego oddziału wroga.

Bez magii: Inicjatywa rośnie/spada o 5.
Nowicjusz: Inicjatywa rośnie/spada o 7.
Ekspert: Inicjatywa rośnie/spada o 10.
Mistrz: Inicjatywa rośnie/spada o 15.
- Zasięg rzucenia czaru wynosi 4x4 pola.

Pomyślny Los
Typ: Czar wspierający Koszt: 10
Specjalista: brak
Na 3 tury zwiększa Szczęście wskazanego sojuszniczego oddziału.

Bez magii: Szczęście rośnie o 10 + Magia bohatera.
Nowicjusz: Szczęście rośnie o 12 + 1,1 * Magia bohatera.
Ekspert: Szczęście rośnie o 15 + 1,3 * Magia bohatera.
Mistrz: Szczęście rośnie o 20 + 1,5 * Magia bohatera.
- Zasięg rzucenia czaru wynosi 4x4 pola.

Natychmiastowe Posiłki
Typ: Czar podróżny Koszt: zależny od liczby jednostek
Specjalista: brak
Teleportuje wybrane jednostki z najbliższego sojuszniczego miasta z wybudowanym Miejskim Portalem. Nie działa między powierzchnią i podziemiami.


Szybki Powrót
Typ: Czar podróżny Koszt: 10
Specjalista: brak
Teleportuje bohatera i jego armię do najbliższego sojuszniczego miasta z wybudowanym Miejskim Portalem. Czar dostępny po wybudowaniu Miejskiego Portalu.


Odkrycie Skarbu
Typ: Czar podróżny Koszt: 5
Specjalista: brak
Odkrywa Łzę Ashy, jeśli ta ukryta jest w miejscu, w którym rzucane jest zaklęcie lub w odległości jednego pola. Zaklęcie pochłania dostępne punkty Ruchu bohatera. Czar dostępny po odwiedzeniu dowolnego obelisku.Poziom 2

Teleportacja
Typ: Czar przemieszczający Koszt: 20
Specjalista: brak
Przenosi wybrany sojuszniczy oddział na oddalone wolne pole.

Bez magii: zasięg 3 pól.
Nowicjusz: zasięg 5 pól.
Ekspert: zasięg 7 pól.
Mistrz: zasięg 100 pól.
- Dodatkowo zwiększa przez 2 tury Inicjatywę teleportowanego oddziału o 50.

Rozproszenie Magii
Typ: Czar modyfikujący Koszt: 50
Specjalista: brak
Usuwa wszystkie pozytywne i negatywne efekty z wybranego oddziału.

Bez magii: -
Nowicjusz: koszt many zmniejszony o 10.
Ekspert: koszt many zmniejszony o 30.
Mistrz: koszt many zmniejszony o 40.
- Zasięg rzucenia czaru wynosi 3x3 pola.


Poziom 3

Implozja
Typ: Czar ofensywny/przemieszczający Koszt: 30
Specjalista: brak
Zadaje wskazanemu oddziałowi wroga obrażenia zależne od jego punktów życia i przemieszcza w jego stronę oddziały znajdujące się 3 pola od niego.

Bez magii: obrażenia wynoszą 1% punktów życia * Magia bohatera.
Nowicjusz: obrażenia wynoszą 1,25% punktów życia * Magia bohatera.
Ekspert: obrażenia wynoszą 1,5% punktów życia * Magia bohatera.
Mistrz: obrażenia wynoszą 2% punktów życia * Magia bohatera.
- Implozja (Ekspert) zostaje ponownie rzucona na cel na początku jego następnej tury.

Przyzwanie Żywiołaka
Typ: Czar przyzywający Koszt: 50
Specjalista: brak
Przyzywa losowy oddział Żywiołaków na wybrane wolne pole.

Bez magii: liczba Żywiołaków wynosi 2 + * 0,1 * Magia bohatera.
Nowicjusz: liczba Żywiołaków wynosi 2 + * 0,15 * Magia bohatera.
Ekspert: liczba Żywiołaków wynosi 2 + 0,25 * Magia bohatera.
Mistrz: liczba Żywiołaków wynosi 2 + 0,5 * Magia bohatera.
- Przyzwany oddział Żywiołaków zwiększa się o 4 w następnej rundzie.


Poziom 4

Zatrzymanie Czasu
Typ: Czar modyfikujący Koszt: 80
Specjalista: brak
Wybrany oddział nie może działać do końca tej tury, zostać zaatakowany ani obrany za cel czaru albo akcji innego oddziału. Jest traktowany tak, jakby go nie było.

Bez magii: -
Nowicjusz: koszt many zmniejszony o 5.
Ekspert: koszt many zmniejszony o 25.
Mistrz: koszt many zmniejszony o 50.

Pożoga Duszy
Typ: Czar ofensywny Koszt: 50
Specjalista: brak
Zadaje wszystkim jednostkom na obszarze 4x4 pól obrażenia od Magii Pierwotnej. Obrażenia zwiększają się z każdą jednostką znajdującą się w zasięgu czaru.

Bez magii: obrażenia wynoszą 5 + 4 * Magia bohatera * 40% za każdy kolejny oddział w zasięgu.
Nowicjusz: obrażenia wynoszą 10 + 5 * Magia bohatera * 60% za każdy kolejny oddział w zasięgu.
Ekspert: obrażenia wynoszą 20 + 8 * Magia bohatera * 100% za każdy kolejny oddział w zasięgu.
Mistrz: obrażenia wynoszą 40 + 14 * Magia bohatera * 160% za każdy kolejny oddział w zasięgu.