Artefakty noszone na torsie


Pomniejsze artefakty

Ornat Nekromanty
Zbroja Leśnego
+40 do maksymalnej many.
Zestaw Wielkiego Lisza
+2 do ducha.
Zestaw Leśnego

Wielkie artefakty


Królewska Zbroja
Zbroja Shantiri
+2 do obrony.
+1 do do ruchu sojuszniczych stworzeń latających.
+2 do obrony.
+5 do przywództwa.
Zestaw Uświęcony
Szata Pobudzenia Napierśnik Żelaznych Wichrów
+1 do czasu trwania pozytywnych zaklęć rzuconych na sojusznicze stworzenia.
Pozwala raz na walkę rzucić zaklęcie - Wewnętrzny Żar.
+2 do obrony.
Wszystkie sojusznicze stworzenia otrzymują o 30% mniej obrażeń od Magii Pierwotnej.
Skarb Shantiri
Zbroja Barbarzyńcy Szata Sędziego
+2 do mocy.
+2 do obrony.
Zestaw Wodziwoja
+2 do magii.
+2 do ducha.
Zestaw Sędziego
Szata Alchemika
+1 do czasu trwania pozytywnych zaklęć rzuconych na sojusznicze stworzenia.
1 sztuka kryształu smoczej krwi, smoczej stali, cieniostali lub gwiezdnego srebra dziennie.

Relikty

Kryza Gryfa
Zbroja Zapomnianego Bohatera
+2 do obrony.
+5 do przeznaczenia.
+2 do czasu trwania pozytywnych zaklęć rzuconych na sojusznicze stworzenia.
Strój Bitewny Gryfa
+2 do mocy.
+2 do obrony.
+2 do magii.
+2 do ducha.
Skarb Shantiri
Zbroja ze Smoczych Łusek
Szata Proroka
+4 do mocy.
+4 do obrony.
Błogosławieństwo Smoków
Wszystkie sojusznicze stworzenia otrzymują 5% mniej obrażeń od Magii.
+3 do Zdrowia sojuszniczych stworzeń.
Szata Sar-Issusa
Zbroja Pirata
+4 do ducha.
Koszt many dla wszystkich zaklęć jest zmniejszony o 2.
+4 do obrony.
+2 do zdrowia sojuszniczych stworzeń.
Napierśnik Strażnika
+4 do obrony.
Wszystkie sojusznicze stworzenia otrzymują 30% mniej obrażeń od magii światła.
+3 do Zdrowia sojuszniczych stworzeń.
Zestaw Strażniczy