Umiejętności Inne


Wzór Cnót
Poziom Nowicjusza
Bohater zdobywa o 10% więcej doświadczenia.
Poziom Eksperta
Bohater zdobywa dodatkowe 10% doświadczenia więcej.
Poziom Mistrza
Bohater zdobywa dodatkowe 10% doświadczenia więcej.
Zdolności Nowicjusza
Smocza Krew
+2 do Magii oraz +2 do Ducha bohatera.
Wojownik
+2 do Ataku oraz +2 do Obrony bohatera.
Oświecony Przywódca
Zdolność Zarządcy: Wszyscy sojuszniczy boharerowie w obrębie miasta orzymują 20% więcej punktów doświadczenia.
Zdolności Eksperta
Uczony
+30% do maksymalnej Many bohatera.
Mistyczne Przeczucie
+5 do Wiedzy Tajemnej bohatera. Bohater ma 75% szansy poznania czaru rzuconego w walce przez wrogiego bohatera (musi nadal spełniać wymagania Wiedzy Tajemnej dla danego poziomu czaru).
Zdolność Mistrza
Mentor
W chwili spotkania, zwiększa poziom punktów doświadczenia drugiego sojuszniczego bohatera do 15% punków doświadczenia bohatera z tą umiejętnością i uczy go wszystkich znanych zaklęć, o ile drugi bohater spełnia wymagania Wiedzy Tajemnej.
Zdolność Arcymistrza
Mistrzostwo Magii
Zaklęcia, w których bohater ma rangę co najmniej Nowicjusza, rzucane są na poziomie Mistrza. Nie ma wpływu na zaklęcia o randze podniesionej przez Metamagię.


Ekonomia
Poziom Nowicjusza
Bohater dostarcza 150 złota dziennie.
Poziom Eksperta
Bohater dostarcza dodatkowe 150 złota dziennie.
Poziom Mistrza
Bohater dostarcza dodatkowe 150 złota dziennie.
Zdolności Nowicjusza
Architekt
Zdolność Zarządcy: Koszt złota dla budynków w zarządzanym mieście jest o 10% mniejszy.
Starosta
Zdolność Zarządcy : Produkcja w tartakach i złożach miedzi w obszarze wpływów zarządzanego miasta jest zwiększona o 1.
Kupiec
Bohater zmniejsza kurs wymiany surowców tak jakbyś miał 1 dodatkowe Targowisko.
Zdolności Eksperta
Alchemik
Bohater dostarcza losowo 1 rzadki surowiec dziennie (Kryształ Smoczej Krwi, Gwiezdne Srebro, Cieniostal i Smoczą Stal).
Urbanista
Zdolność Zarządcy: W zarządzanym mieście można wybudować dwa budynki na dzień.
Zdolność Mistrza
Werbownik
Zdolność Zarządcy: Rekrutowanie stworzeń w zarządzanym mieście kosztuje 15% złota mniej.
Zdolność Arcymistrza
Majątek
Wszystkie miasta dostarczają dziennie 15% złota więcej.


Przeznaczenie
Poziom Nowicjusza
Zwiększa Przeznaczenie bohatera o 5.
Poziom Eksperta
Zwiększa Przeznaczenie bohatera o dodatkowe 5.
Poziom Mistrza
Zwiększa Przeznaczenie bohatera o dodatkowe 5.
Zdolności Nowicjusza
Szczęście Podróżnika
Bohater dostaje losową tymczasową premię na początku tygodnia.
Tropiciel Skarbów
Skrzynie ze skarbami zebrane przez bohatera dają mu 50% złota więcej.
Święta Ziemia
Zdolność Zarządcy: Wszyscy sojuszniczy bohaterowie w strefie wpływów zarządzanego miasta dostają +20 do Przeznaczenia.
Zdolności Eksperta
Magia Chaosu
Bohater dostaje szansę na zadanie obrażeń zwiększonych o 50% podczas rzucania zaklęć ofensywnych. Umiejętność Zabójczego Ataku sprawia, że obrażenia są zwiększone o 75%.
Idealne Uderzenie
Wrogie stworzenia nie mogą przeprowadzić odwetu przeciwko krytycznemu atakowi sojuszniczego oddziału.
Zdolność Mistrza
Zabójczy Atak
Krytyczne ataki sojuszniczych stworzeń zadają teraz 200% obrażeń zamiast 150%.
Zdolność Arcymistrza
Kapryśna Magia
Zaklęcia przeciwnika i magiczne zdolności jego oddziałów mają 50% szans, żeby się nie powieść.