Umiejętności Mocy


Ofensywa
Poziom Nowicjusza
Zwiększa Atak bohatera o 2.
Poziom Eksperta
Zwiększa Atak bohatera o dodatkowe 2.
Poziom Mistrza
Zwiększa Atak bohatera o dodatkowe 2.
Zdolności Nowicjusza
Celność
+1 do podstawowych Obrażeń zadawanych przez sojusznicze stworzenia strzelające.
Szał Bitewny
+1 do podstawowych Obrażeń zadawanych przez sojusznicze stworzenia atakujące wręcz.
Ojczyzna
Zdolność Zarządcy: Wszyscy sojuszniczy bohaterowie w strefie wpływów zarządzanego miasta dostają +8 do Ataku.
Zdolności Eksperta
Zabójca Olbrzymów
Sojusznicze stworzenia podczas ataków i odwetów w wielkie oddziały dostają +6 do Ataku.
Łucznictwo
Wszystkie sojusznicze stworzenia strzelające otrzymują +3 do Ataku.
Zdolność Mistrza
Mistrz Oskrzydlenia
Premie do oskrzydlających ataków wszystkich sojuszniczych stworzeń zwiększają się o 25%.
Zdolność Arcymistrza
Idealna Ofensywa
Ilekrość sojusznicze stworzenie atakuje, jego Atak wzrasta do wartości Obrony atakowanego oddziału.


Obrona
Poziom Nowicjusza
Zwiększa Obronę bohatera o 2.
Poziom Eksperta
Zwiększa Obronę bohatera o dodatkowe 2.
Poziom Mistrza
Zwiększa Obronę bohatera o dodatkowe 2.
Zdolności Nowicjusza
Witalność
+3 do punktów życia dla wszystkich sojuszniczych stworzeń podczas walki.
Postawa Defensywna
Jeśli w swojej turze, albo turze morale, sojusznicze stworzenie nie zaatakowało ani nie użyło zdolności, dostaje +6 do Obrony do końca tej tury.
Obrońca Miasta
Zdolność Zarządcy: Straż lokalna w zarządzanym mieście jest zwiększona o 60 oddziałów stworzeń podstawowych i o 20 oddziałów stworzeń elitarnych.
Zdolności Eksperta
Uskok
Sojusznicze stworzenia dostają +6 do Obrony przed atakami dystansowymi.
Atak Prewencyjny
Sojuszniczy oddział, który użył akcji obrony, do końca tej rundy bojowej wyprowadzi odwet przed uderzeniem atakującego go przeciwnika.
Zdolność Mistrza
Rozeznanie
Oskrzydlające ataki przeprowadzane w sojusznicze stworzenia są zmniejszone o 25%.
Zdolność Arcymistrza
Idealna Obrona
Ilekrość sojusznicze stworzenie jest atakowane, jego Obrona wzrasta do wartości Ataku wrogiego oddziału.


Przywództwo
Poziom Nowicjusza
Zwiększa Morale bohatera o 5.
Poziom Eksperta
Zwiększa Morale bohatera o dodatkowe 5.
Poziom Mistrza
Zwiększa Morale bohatera o dodatkowe 5.
Zdolności Nowicjusza
Taktyka
Bohater może wystawiać stworzenia w pierwszych 3 rzędach przed rozpoczęciem walki.
Stanowczość
Morale sojuszniczego stworzenia nie może spaść poniżej 5.
Patriota
Zdolność Zarządcy: Wszyscy sojuszniczy bohaterowie w strefie wpływów zarządzanego miasta dostają +20 do Morale.
Zdolności Eksperta
Przewaga Liczebna
Bohater może wystawić do 9 oddziałów przed rozpoczęciem walki.
Porywająca Mowa
W pierwszych 3 rundach bojowych, wszystkie sojusznicze stworzenia mają Morale zwiększone o 10 i Inicjatywę zwiększoną o 5.
Zdolność Mistrza
Dowodzenie Przykładem
Kiedy bohater zaatakuje stworzenie wroga, wszystkie sojusznicze jednostki otrzymują +10 do Ataku, gdy w tej rundzie walki atakują tego samego wroga.
Zdolność Arcymistrza
Wsparcie
Na początku walki liczba sojuszniczych stworzeń zostaje zwiększona o 15%. Stworzenia dodane w ten sposób nie zostaną w armii po zakończeniu walki..


Okrzyki Bojowe
Poziom Nowicjusza
Bohater poznaje następujące okrzyki bojowe: Naprzód! oraz Trzymać pozycje!.
Poziom Eksperta
Bohater poznaje następujące okrzyki bojowe: Do Ataku! oraz Ognia!.
Poziom Mistrza
Bohater poznaje okrzyk bojowy: Baczność!.
Zdolności Nowicjusza
Zmiażdżenie
Okrzyk Naprzód! dodatkowo zwiększa obrażenia ataków oskrzydlających o 25%.
Świadomość
Okrzyk Trzymać Pozycje! dodatkowo zwiększa Obronę oddziałów walczących wręcz o 2, a ich Atak o 8.
Oportunizm
Ilekroć bohater wydaje z siebie okrzyk bojowy, kolejne stworzenie sojusznicze otrzymuje +25 do Szczęścia do końca rundy bojowej. Jeśli inne stworzenie sojusznicze staje się aktywne wcześniej ze względu na zmianę Inicjatywy, nie dostaje się pod wpływ tej zdolności.
Zdolności Eksperta
Rzeź
Okrzyk Do Ataku! dodatkowo zwiększa o 15 Atak wręcz przeciwko oddziałom, które nie wyprowadzą odwetu.
Złośliwy Strzał
Okrzyk Ognia! dodatkowo zwiększa premię o 2 i umożliwia oskrzydlający atak z dystansu.
Zdolność Mistrza
Wsparcie Ogniowe
Okrzyk Baczność! dodatkowo zwiększa premie do Obrony i Ataku o 1, a także sprawia, że jednostka wojenna strzeli, jeśli sojuszniczy oddział zostanie zaatakowany i wyprowadzi odwet.
Zdolność Arcymistrza
Wodziwoj
Okrzyki bojowe trwają teraz przez 2 rundy bojowe.


Sztuka Wojenna
Poziom Nowicjusza
Jednostki wojenne bohatera są na 2 poziomie.
Poziom Eksperta
Jednostki wojenne bohatera są na 3 poziomie.
Poziom Mistrza
Jednostki wojenne bohatera są na 4 poziomie.
Zdolności Nowicjusza
Artyleria
Bohater może kontrolować swoje ofensywne i wspierające jednostki wojenne.
Zwiększona Wytrzymałość
Jednostki wojenne bohatera mają 2 razy więcej punktów życia.
Błyskawiczna Dyslokacja
Jednostki wojenne bohatera mają Inicjatywę zwiększoną o 20.
Zdolności Eksperta
Obrona Miasta
Zdolność Zarządcy: Wieże zarządzanego miasta strzelają trzy razy do obranego celu.
Wojna Oblężnicza
Bohater może kontrolować swoją jednostkę oblężniczą (katapultę) i oddać nią 2 strzały.
Zdolność Mistrza
Ogień Zaporowy
Ofensywna jednostka wojenna bohatera strzela trzy razy do obranego celu.
Zdolność Arcymistrza
Perfekcyjna Sztuka Wojenna
Jednostki wojenne bohatera są na najwyższym, 5 poziomie.


Eksploracja
Poziom Nowicjusza
Zwiększa Ruch bohatera o 1.
Poziom Eksperta
Zwiększa Ruch bohatera dodatkowo o 1.
Poziom Mistrza
Zwiększa Ruch bohatera dodatkowo o 1.
Zdolności Nowicjusza
Szybkonogi
Bohater nie traci Ruchu za zbieranie zasobów, ani wchodzenie do obiektów na mapie przygody.
Nawigacja
Bohater traci 50% Ruchu mniej kiedy płynie statkiem.
Rodzinne Strony
Zdolność Zarządcy: Wszyscy sojuszniczy bohaterowie w strefie wpływów zarządzanego miasta poruszają się 10% szybciej.
Zdolności Eksperta
Zwiad
Zasięg zwiadu bohatera jest zwiększony o 2. Bohater widzi dokładną liczebność stworzeń w armiach i premie wrogich bohaterów, jeśli znajdują się oni w zasięgu zwiadu.
Znajdowanie Drogi
Zmniejsza karę za poruszanie się w trudnym terenie o 50%.
Zdolność Mistrza
Wędrowiec
Bohater otrzymuje podwojoną wartość premii tymczasowych z odwiedzanych obiektów na mapie przygody.
Zdolność Arcymistrza
Znany Teren
Bohater jest szybszy o 10% we wszystkich sojuszniczych strefach kontroli miast i fortów, poruszając się po lądzie.


Dyplomacja
Poziom Nowicjusza
Zwiększa szansę na dołączenie się do bohatera neutralnych armii o 15%.
Poziom Eksperta
Zwiększa szansę na dołączenie się do bohatera neutralnych armii o dodatkowe 15%.
Poziom Mistrza
Zwiększa szansę na dołączenie się do bohatera neutralnych armii o dodatkowe 15%.
Zdolności Nowicjusza
Konieczny Sojusz
Stworzenia z różnych frakcji w armii bohatera dostają +5 do Morale, zamiast kary -10.
Amnestia
Kapitulacja jest teraz darmowa.
Srebrne Usta
Zmniejsza o 50% koszt złota przy rekrutowaniu stworzeń z Magicznej Menażerii i Strumienia Żywiołów.
Zdolności Eksperta
Immunitet Dyplomatyczny
Bohater dostaje +5 do Obrony kiedy znajduje się poza sojuszniczymi strefami kontroli.
Złote Usta
Zmniejsza o 75% koszt złota, jakiego wymagają neutralne stworzenia, które chcą się dołączyć do bohatera.
Zdolność Mistrza
Ochotnicy
Zdolność Zarządcy: Tygodniowy przyrost podstawowych stworzeń w zarządzanym mieście wzrasta o 25%.
Zdolność Arcymistrza
Suzeren
Zdolność Zarządcy: Bohater wspiera twoje wszystkie miasta swoimi premiami zarządcy. Każda z tych premii może być zastosowana tylko raz na miasto.