Grodmar
Ha! Oba na które głosowałem! Yay!
Możliwość komentowania została zablokowana w związku z minięciem 30 dni od daty opublikowania nowiny.